ABA Sikring

Vi er et 100% dansk ejet selskab. Selskabet blev oprettet i juni 2017.

Vi blev godkendt af DBI til at installere og servicere ABA i april 2018 og AVA i oktober 2019.

Vi har alle en bred viden inden for brandtekniske installationer, med mere end 16 års erfaring i branchen.

Vi beskæftiger os udelukkende med brandtekniske installationer.

Vi har som mål at blive godkendt til ABV i 2020.

 

Kvalitets politik

Det er virksomhedens kvalitetspolitik at udføre kvalitetsbetonede arbejder på alle virksomhedens forretningsområder og at kundeaftaler skal være klare, entydige og overholdes.

Det er virksomhedens kvalitetspolitik at udføre alle arbejder på et højt fagligt niveau og sikkerhedsmæssigt forsvarligt i henhold til gældende lovgivning og forskrifter.

Det er virksomhedens kvalitetspolitik at alle skal medvirke til at sikre kvaliteten af det udførte arbejde.

Alle i virksomheden er derfor forpligtede til at påpege og indberette kvalitetsmæssige mangler.

Det er den enkeltes pligt at være fortrolig med og overholde de bestemmelser og retningslinjer som virksomheden har fastsat i forhold til kvaliteten.

Ved opstilling af målbare kvalitetsmål vil virksomheden sikre en løbende forbedring af kvalitetsledelsessystemets effektivitet.

Kvalitetspolitikken omfatter alle aktiviteter der har betydning for kvaliteten af det arbejde, som virksomheden udfører.

Vi er medlem af Tekniq

Vi benytter os af ordrestyring til tidsregistrering. Vi kan derfor sikre vores kunder korrekt og rettidig fakturering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk